HAKKIMIZDA

ÇOK SESLİ, ÇOK RENKLİ BİR SANAT DÜNYASI:
BEŞİKTAŞ SANAT MERKEZİ KURSU

2002 yılında kurulan Beşiktaş Sanat Merkezi kursu (BSM), resim, müzik ve tiyatro kurslarında, uzman kadrosuyla, atölye disiplini çerçevesinde sanatsal etkinlikler eğitimi veren, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı bir kuruluştur. Kursumuzda kişinin sanat eğitimi alması onun doğaya karşı daha duyarlı olmasını, sanat eserlerinden haz almasını sağlayarak yaşadığı çevreye olan farkındalığını artırmaktadır. Bu ilkeyi benimseyen kursumuzda amacımız, yetişen ve yetişmiş kuşaklara sanatın yaşamdaki yerini ve önemini anlatıp, var olan potansiyellerini geliştirerek yaratıcı yanlarını ortaya çıkarmaktır.

Kursumuza gelin, Beşiktaş Sanat Merkezi’nin çağdaş, huzurlu, güleryüzlü ortamında çok sesli ve renkli bir kültür dünyasının kapılarını birlikte aralayalım.

KURSUMUZDA SANAT:
HAYATA DAHA DUYARLI BİR BAKIŞ İÇİN

Sanat, insanoğluyla yaşıttır. Günümüzden geçmişe doğru bakıldığında, ilk insanların doğanın güçlerine karşı korunmak için mağara duvarlarına yaptıkları resimler; rüzgarın sesini önce kendi sesleriyle taklit ederek yaptıkları müzikler, hastaları iyileştirmek için davula benzer çalgı icat etme çabaları vb. sanat amacı güdülerek gerçekleştirilmiş olmasa da, sanat tarihinin yazılmaya başlandığının habercisidir. Yaşama dair ve insanın sınırsız hayal gücünden çıkagelen herşey sanatın konusunu oluşturabilmektedir.

Kursumuzda sanatın konusu, ressamın çiziminde, müzisyenin yorumunda, tiyatro oyuncusunun repliklerinde, şairin dizelerinde, heykeltıraşın ellerinde şekil alarak sanat eseri kimliği kazanır. Böylelikle kursumuzda sanat, somut ve soyut olarak yaşamda her alanda dikkat çeker.

Kursumuzda sanatın hiç bir dalını diğerlerinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Tüm sanat dalları, zamanın şartlarından beslenerek birbirleri ile etkileşim halinde varlıklarını sürdüregelmiştir. Örneğin, sanatın Romantik döneminde Goethe’nin edebiyatının, dönemin müzisyenlerine ve ressamlarına esin kaynağı oluşu, teknolojinin gelişimiyle günümüzde neredeyse tüm sanat dallarını bir arada kullanarak ortaya çıkarılan eserler, konuşan kitaplar, video gösterimli konserler bu birlikteliği açıklayabilmektedir.

Ve tabii ki sanat eserinde, hayata bakış açısını kendi estetik beğenileriyle yorumlayarak, onu meydana getiren sanatçının rolü büyüktür. Sanatçı, yaşamın karşısında kendisine bir anlam arayan insanoğluna cevap veren bir kimliktir. Kendimizi ifade çabamızda en iyi dostumuz sanattır; eserlerimiz ise bizi ölümsüz kılmaya yetecek izlerimizdir. Kursumuzda yeteneğinizi eğiterek uzun uğraşlar sonucunda yaptığınız bir resmin kalıcılığı ya da çaldığınız bir enstrümanın dinleyene verdiği unutulmaz keyif, yaşama attığınız imzalardan başka ne olabilir?

WhatsApp İletişim