Yaratıcı Drama Kursu

Evden Online Canlı Ders ya da Kurumumuzda Yüz Yüze Eğitimle SANAT SİZİNLE !

 

Drama Hayatın Provasıdır.

Drama, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır.

Yaratıcı drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir, sorgulanır, yeni bilişsel ve duyuşsal örüntüler içinde pekiştirilir. Drama sürecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.

Sonsuz bir yaratıcılık alanı olan dünyamız, doğal olarak yaratıcılığın karşılıklı etkilerinden oluşan ürünlerle doludur. Bu nedenle çocuğun yaratıcılığını, sanat ve kültür yönünü, en önemlisi dünya görüşünü etkileyecek olan tiyatronun ve yaratıcı dramanın toplumsal değerini de anlamak gerekmektedir.

Tiyatro ve yaratıcı drama; çocuğun yaratıcılık alanının genişlemesinde önemli bir etkendir. Çünkü çocuğun yaratıcılık alanı çevresi ile sınırlıdır. Çevresinin bu dar sınırlarından bu çalışmalar ile sıyrılacak olan çocuk, burada değişik olaylar, kişiler ve mekanlarla karşılaşıp, düşleme yeteneğini ve alanını genişletebilme olanağına kavuşacaktır. Bu da onun geleceği kavrayabilmesine yardımcı olacaktır. Çocuk geleceğe umutla bakabilmeyi ve mutlu olmayı öğrenecektir.

Çocukların isteklerini, korkularını, düşüncelerini,hayallerini, beklentilerini yetişkinlerin baskısından kurtularak ifade etme özgürlüğüne ulaştıracak yaratıcı drama çalışmalarından tiyatroya uzanacak olan yolculukları onları daha sağlıklı ve daha mutlu kılacaktır şüphesiz. Oyunla, drama çalışmaları ve tiyatro ile çocuklar kendilerini özgürce ifade edeceklerdir.

DERS ÖZELLİKLERİ

Kampanyamız hafta içi grup dersleri için geçerli olup min. 4 aylık 2 taksit şeklinde nakit ödeme yapılması gerekmektedir. 

Kampanyamız 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecektir. 

Bireysel derslerimiz mevcuttur. Haftada 1 gün 1 saattir. (Kampanya ücretleri geçerli değildir.)

Grup dersi haftada 1 gün 1 saattir.

( Gruplar max. 7-8 kişi )

Arkadaş grupları için özel indirimlerimiz mevcuttur.

GRUP DERSLERİ İÇİN;

Kurslara devamlılık ön şarttır. Telafi ancak sağlık sorunlarında, kuruma rapor iletildiği takdirde gerçekleştirilebilir. Bunun haricinde hiçbir şart ve koşulda grup derslerinde telafi yoktur.

KAYIT OL
Kurslarımız hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
WhatsApp İletişim